tanie_ubezpieczenia_krakow.jpg

Okres zawierania umów ubezpieczeniowych OC.

Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy.

Umowę ubezpieczeniową OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres krótszy niż 12 miesięcy w przypadkach, gdy pojazd mechaniczny jest:

  • zarejestrowany czasowo,

  • zarejestrowany za granicą (umowa OC 30 dni),

  • pojazdem wolnobieżnym (umowa OC minimum 3 miesiące),

  • pojazdem historycznym (umowa OC minimum 1 miesiąc),

  • zarejestrowany na stałe w przypadku podmiotów gospodarczych pośredniczących w kupnie i sprzedaży (umowa OC minimum 1 miesiąc).

© 2013 UBEZPIECZENIA MALOPOLSKIE TWIERDZA KRAKÓW Sp. z o.o