tanie_ubezpieczenia_krakow.jpg

Przedłużenie umowy ubezpieczeniowej OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek nie później niż na jeden dzień przed upływem końca okresu ubezpieczeniowego – 12 miesięcy, powiadomić zakład ubezpieczeniowy o wypowiedzeniu wyżej wymienionej umowy. Jeśli tego nie zrobi przyjmuje się, że została zawarta kolejna umowa na 12 miesięcy. Nie zostanie ona jednak zawarta w przypadku, gdy nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy.

© 2013 UBEZPIECZENIA MALOPOLSKIE TWIERDZA KRAKÓW Sp. z o.o