tanie_ubezpieczenia_krakow.jpg

Co robić w przypadku, gdy obywatel Polski będzie sprawcą wypadku komunikacyjnego w innym kraju niż rodzimym na terenie UE?

W przypadku, gdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, kierujący pojazdem zarejestrowanym w Polsce, jest sprawcą wypadku poza granicami kraju, likwidacja szkody przebiega zgodnie z Systemem Zielonej Karty. Sprawca wypadku ma obowiązek udzielić poszkodowanym informacji o sobie oraz swoim pojeździe (nr polisy OC, nazwa ubezpieczyciela, imię nazwisko kierującego pojazdem oraz właściciela, markę i numery rejestracyjne samochodu). Szkoda wyrządzona przez polskiego obywatela innym uczestnikom wypadku, likwidowana będzie w kraju zdarzenia. W przypadku, gdy obywatel Polski jest sprawcą szkody za granicą powinien, bo powrocie do kraju zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela OC.

© 2013 UBEZPIECZENIA MALOPOLSKIE TWIERDZA KRAKÓW Sp. z o.o