tanie_ubezpieczenia_krakow.jpg

Co robić w przypadku, gdy obywatel Polski będzie poszkodowany w wypadku komunikacyjnym w innym kraju niż rodzimym należącym do UE?

Po powrocie do kraju poszkodowany bądź bliskie mu osoby mogą zgłosić zaistniałą szkodę. Za pośrednictwem ośrodka informacji działającego przy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym poszkodowany odnajdzie reprezentanta do spraw roszczeń firmy, w której ubezpieczony był sprawca kolizji. Za jego pośrednictwem, bez dodatkowych opłat, można będzie dochodzić swych roszczeń. Gdy dane towarzystwo ubezpieczeniowe nie posiada reprezentanta ds. roszczeń na terenie RP, szkody będą rozpatrywane przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

© 2013 UBEZPIECZENIA MALOPOLSKIE TWIERDZA KRAKÓW Sp. z o.o