tanie_ubezpieczenia_krakow.jpg

Kary za brak ubezpieczenia OC

Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść określoną opłatę:
o    samochód osobowy – 500 euro
o    samochód ciężarowy i autobus – 800 euro
o    pozostałe pojazdy – 100 euro
Jest on ustalana na podstawie kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli.
W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczeniowej OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokość opłaty uzależniona jest od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:
o    20 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 - w przypadku, gdy okres
ten nie przekracza 3 dni,
o    50 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 - w przypadku, gdy okres
ten nie przekracza 14 dni,
o    100 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 - w przypadku, gdy
okres ten przekracza 14 dni.

© 2013 UBEZPIECZENIA MALOPOLSKIE TWIERDZA KRAKÓW Sp. z o.o