tanie_ubezpieczenia_krakow.jpg

Co będzie, jeśli nie zapłacę raty składki za ubezpieczenie OC w terminie?

Nieopłacenie raty składki za ubezpieczenie OC w terminie nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. W razie opóźnienia w jej opłacaniu, zakładowi ubezpieczeń przysługują ustawowe odsetki za każdy dzień opóźnienia.
Gdy nie zapłacisz składki OC, a minie 12 – miesięczny okres ubezpieczenia zapisany na polisie, umowa OC ulega wygaśnięciu. Jeżeli spowodujesz wypadek po zakończeniu ochrony nieopłacanej polisy ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody. Nadal jednak ciąży na Tobie obowiązek opłacenia zaległych rat zakończonej umowy. Zakład ubezpieczeń może domagać się tej spłaty nawet kilka lat po zakończeniu umowy.

© 2013 UBEZPIECZENIA MALOPOLSKIE TWIERDZA KRAKÓW Sp. z o.o