tanie_ubezpieczenia_krakow.jpg
file icon
 
Wypowiedzenie umowy obowiązkowego ubezpieczenia. Wypowiadam umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych....
 
Druk, który należy złożyć w zakładzie ubezpieczeń (osobiście, lub listem poleconym), najpóźniej 1 dzień przed datą zakończenia aktualnej polisy OC, gdy chcemy zmienić firmę ubezpieczeniową.
 
Druk uniwersalny stosowany przy kolizji, wypadku samochodowym, gdy uczestnicy zdarzenia nie potrafią określić czyja jest wina (współwina). Ma na celu ułatwienie likwidacji szkody z OC sprawcy. Wypełnienie wszystkich pól formularza przez uczestników zdarzenia, pomoże likwidatorowi szkody prawidłowo i terminowo zakończyć likwidację szkody.
 
Druk uniwersalny dla wszystkich ubezpieczycieli. Stosowany, gdy uczestnik zdarzenia poczuwa się do winy. Ma na celu ułatwienie likwidacji szkody z OC sprawcy. Wypełnienie wszystkich pól formularza pomoże likwidatorowi szkody prawidłowo i terminowo zakończyć likwidację szkody.
 
 Druk uniwersalny. Druk, który należy złożyć w zakładzie ubezpieczeń (osobiście, lub listem poleconym), najpóźniej 30 dni od daty zakupu pojazdu, nie później, niż 1 dzień przed datą zakończenia aktualnej polisy OC, gdy chcemy zmienić firmę ubezpieczeniową.
Druk zgłoszenia szkody w pojeździe z ubezpieczenia AC OC. Data zdarzenia. Czy przed zgłoszeniem szkody pojazd miał nienaprawione uszkodzenia? Miejsce zdarzenia. Data zdarzenia. Nr szkody. Dane pojazdu. Dowód ubezpieczenia
 
Druk zgłoszeniowy do wypłaty odszkodowania na rzecz zakładu naprawczego(rozliczenie bezgotówkowe)
 
Druk-wniosek  proszący owypłacenie należnego pełnego odszkodowania według złożonej wyceny szkody
 
Druk - przykładowe odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w której odmówiono wypłaty odszkodowania

 

© 2013 UBEZPIECZENIA MALOPOLSKIE TWIERDZA KRAKÓW Sp. z o.o