tanie_ubezpieczenia_krakow.jpg

Rodzaje funduszy
 czyli gdzie warto  zainwestować

Pieniężny
najbezpieczniejszy, lokuje tylko w krótkoterminowe bony skarbowe, dobry dla krótkoterminowych
inwestycji, może przynieść zysk do 44,5 proc. rocznie. Pieniężne
fundusze dzielą się na gotówkowe oraz super bezpieczne fundusze rynku pieniężnego.
Obligacji
lokuje w długoterminowe papiery dłużne, warto do niego wkładać pieniądze na dłużej niż rok, w krótkich
okresach wartość udziałów może spadać. Oczekiwane zyski z inwestycji to o 13 proc. więcej niż w
funduszach rynku pieniężnego. Fundusze obligacji ostatnio mają to do siebie, że osiągają wysokie zyski co
drugi rok. W ostatnim roku dały średnio 10 proc. zysków, rok wcześniej tylko 23 proc., a dwa ok. 12
proc. W tym roku specjaliści szacują, że będzie znów gorszy rok nie więcej niż 5 proc. na plusie.
Stabilnego wzrostu
jedną trzecią pieniędzy lokuje w akcje największych spółek giełdowych, a resztę w obligacje i bony
skarbowe, nadaje się na lokaty przynajmniej na okres roku, dwóch lat. Przy dobrej koniunkturze na
giełdzie zyski mogą sięgnąć 1520 proc. rocznie, a przy bardzo złej najwyżej 12 proc.
Zrównoważony
połowę pieniędzy inwestuje na giełdzie, a połowę w papiery dłużne. Niektóre fundusze zrównoważone są
nieco bardziej nastawione na ryzyko na giełdzie inwestują do 60 proc. pieniędzy, inne są bardziej
konserwatywne nie przekraczają 4045 proc. inwestycji giełdowych. Tak czy owak, wkładając pieniądze
do takiego funduszu, trzeba się liczyć z możliwością strat.
Akcyjny
lokuje tylko w akcje, w zależności od strategii mogą to być akcje dużych lub małych spółek, firm z
poszczególnych branż. Nadaje się do kilkuletnich inwestycji, wyniki odpowiadają zmianom giełdowych
indeksów.
Gwarantowany
obiecuje: zainwestujemy twoje pieniądze w ryzykowne akcje, ale ty na tym nie stracisz. W najgorszym
przypadku dostaniesz z powrotem przynajmniej tyle pieniędzy, ile zainwestowałeś. Ale w przypadku udanej
inwestycji zysk jest zawsze mniejszy niŜ w zwykłym funduszu.

© 2013 UBEZPIECZENIA MALOPOLSKIE TWIERDZA KRAKÓW Sp. z o.o