tanie_ubezpieczenia_krakow.jpg

Produkty strukturyzowane
Produkty strukturyzowane są to instrumenty finansowe, których cena uzależniona jest od wartości tak zwanego instrumentu bazowego, czyli określonego wskaźnika rynkowego. Niektóre ze wskaźników wpływające na cenę to:
- Indeksy giełdowe,
- Kursy akcji,
- Surowce takie jak na przykład ropa naftowa, złoto, srebro czy gaz ziemny,
- Produkty rolne jak na przykład pszenica, kukurydza, kakao czy kawa,
- Koszyki akcji, surowców, indeksów giełdowych,
- Kursy walut, stóp procentowych i inne.
Na produkt strukturyzowany składa się kilka innych, prostszych elementów. Produkty te, umożliwiają nam jako osobom fizycznym inwestowanie na rynkach, do których nie mamy bezpośredniego dostępu.
Przeznaczone są dla inwestorów, którzy posiadają ściśle określone preferencje dotyczące rynków bazowych, a także dla tych, którzy są zainteresowani bezpośrednią stopą zwrotu, akceptując jednocześnie proporcjonalnie wyższy stopień ryzyka.
Produkty strukturyzowane chronią środki pieniężne, które zostały zainwestowane. Umożliwiają inwestowanie na rynkach, do których inwestorzy indywidualni bezpośrednio nie posiadają dostępu. Pozwalają skorzystać z typowych mechanizmów charakteryzujących instrumenty pochodne, czyli lewarowania jak i zwiększonej stopy zwrotu.
Inwestycje w giełdowe produkty strukturyzowane są korzystne, ponieważ zapewniają bezpieczeństwo i przejrzystość obrotu. Zawierają pełną informację zarówno o produkcie, jak i o emitencie. Pozwalają zastosować różnorakie strategie oraz wiążą się z niskimi kosztami. Są elastyczne, czyli można je sprzedawać na rynku wtórnym, jak i wycofać się z inwestycji przed terminem wykupu przez emitenta. Są przejrzyste, gdyż formuła wypłaty jest znana oraz cechuje je dostępność za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim

© 2013 UBEZPIECZENIA MALOPOLSKIE TWIERDZA KRAKÓW Sp. z o.o