tanie_ubezpieczenia_krakow.jpg

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy nazywany także unit-linkiem, stanowi rozwiązanie finansowe, które często jest nam proponowane przez doradców, ponieważ pozwala systematycznie oszczędzać bądź gromadzić kapitał na dodatkową emeryturę. Jest to produkt inwestycyjny, który łączy w sobie polisę ubezpieczeniową na życie z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Produkt ten w ostatnich latach zyskuje na popularności, w szczególności od momentu wprowadzenia tak zwanego podatku Belki, który kształtuje się na poziomie 19% wartości zysków kapitałowych.
Na rynku możemy spotkać się z dwoma rodzajami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:
- ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oparte na jednym funduszu inwestycyjnym,
- ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferujące dostęp do wielu funduszy.
W ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych znajdziemy typową gamę funduszy inwestycyjnych, które różnią się pomiędzy sobą poziomem ryzyka. Począwszy od bezpiecznych funduszy rynku pieniężnego, aż do funduszy rynku akcji. Oferta ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych jest zróżnicowana. Znaleźć tu możemy typowe ubezpieczenia na życie, polisy posagowe, indywidualne konta emerytalne, pracownicze programy emerytalne, a także ubezpieczenia grupowe.
W ubezpieczeniach z funduszem kapitałowym, każdy Klient może liczyć na lepszą ochronę oszczędności przed ewentualnymi roszczeniami ze strony wierzycieli. Nie podlegają one również egzekucji komorniczej. Ta forma ubezpieczenia pozwala swobodnie przenosić środki pieniężne między funduszami, bez konieczności płacenia podatku Belki. Można uposażyć daną osobę na wypadek śmierci.
W przypadku tej formy ubezpieczenia, od każdej wpłacanej kwoty pobierana jest opłata manipulacyjna mogąca wynosić nawet 4%. Pobierana jest także opłata za zarządzanie, naliczana za każdy dzień uczestnictwa w funduszu.

© 2013 UBEZPIECZENIA MALOPOLSKIE TWIERDZA KRAKÓW Sp. z o.o