tanie_ubezpieczenia_krakow.jpg

Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców

Ubezpieczenie skierowane jest do wszystkich osób przebywających na stałe za granicą, które chcą zabezpieczyć się przed nagłym wypadkiem bądź chorobą podczas pobytu w Polsce.

Polisa obejmuje
- koszty pobytu i leczenia w szpitalu
- koszty transportu do szpitala
- koszty zakupu lekarstw, opatrunków, środków medycznych
- koszty badań

Polisa może dodatkowo zawierać ubezpieczenie NNW bądź ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

© 2013 UBEZPIECZENIA MALOPOLSKIE TWIERDZA KRAKÓW Sp. z o.o