tanie_ubezpieczenia_krakow.jpg

odpowiedzialność cywilna OC

W polityce firmy ubezpieczeniowej funkcjonują dwa rodzaje odpowiedzialności cywilnej: OC deliktowe i OC kontraktowe. Poniżej zamieszczam przykłady aby latwiej było zrozumiec te pojęcia.

Zakładamy, że prowadzimy firmę budowlaną. Podczas montażu rynien w budynku spada stara rynna która  dopiero co  była zdemontowana okno prosto na zaparkowany poniżej samochód. W takiej sytuacji, nasza firma budowlana, jako wykonawca robót, jest zobowiązana do naprawienia szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej. OC deliktowa to, to odpowiedzialność za czyny niedozwolony.
Odpowiedzialność cywilna kontraktowa natomiast jest to taka odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. We wszystkich przykładach wszelkie naprawy związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem zamontowanych rynien będą wynikały z odpowiedzialności cywilnej kontraktowej.

Te dwa rodzaje odpowiedzialności(OC) są traktowane przez firmy ubezpieczeniowe bardzo różnie. Niektóre obejmują ochroną szkody, za które przedsiębiorca odpowiada z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej, dając możliwość rozszerzenia ochrony o OC kontraktową. Inne od razu w wariancie podstawowym uwzględniają dwa rodzaje odpowiedzialności. Jeszcze inne w ogóle nie rozróżniając tych dwóch pojęć, używają tylko pojęcia odpowiedzialność cywilna. Na szczęście, zakres ubezpieczenia w żadnym towarzystwie nie jest tajemnicą. Dlatego po raz kolejny odsyłamy Państwa do Ogólnych Warunków Umowy.

© 2013 UBEZPIECZENIA MALOPOLSKIE TWIERDZA KRAKÓW Sp. z o.o