tanie_ubezpieczenia_krakow.jpg

Osoba Bliska Ubezpieczonego

to osoba będąca bardzo w bliskiej relacji z Ubezpieczonym, zgodnie z definicją Kodeksu Cywilne zgodnie z art. 115 § 11 Kodeksu karnego z 1997 r. to krewny w linii prostej, rodzeństwo, małżonek, partner;  inni członkowie rodziny lub osoby będące w podobnych związkach będą uważane za osoby na tyle wzajemnie związane ze sobą, że gdy jedna z nich doznaje krzywdy, druga odczuwa tę krzywdę jakby doznała jej osobiście.

Zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci bliskiej nam osoby

Jest to zazwyczaj jednorazowe świadczenie pieniężne, którego celem jest złagodzenie cierpień fizycznych oraz psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego. Mowa tu o szkodzie w postaci straty moralnej, czyli o wszelkich odczuciach samotności, smutku, depresji, utraty motywacji do przezwyciężania codziennych trudności oraz poczuciu krzywdy, jakie towarzyszy bliskim w następstwie tragicznej utraty poszkodowanego.

BARDZO WAŻNE: Zgodnie z orzecznictwem sądów pojęcie „najbliższy członek rodziny” należy rozumieć szeroko i nie ograniczać go wyłącznie do więzów krwi. Podstawowym kryterium, które przesądza o zasadności przyznania zadośćuczynienia jest faktyczny stopień zażyłości oraz bliskości osobistej i gospodarczej, jaka zachodziła pomiędzy zmarłym a najbliższym członkiem rodziny, pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym, wspólne wychowywanie dzieci, a także negatywny wpływ straty osoby bliskiej na samopoczucie i zdrowie uprawnionego.

© 2013 UBEZPIECZENIA MALOPOLSKIE TWIERDZA KRAKÓW Sp. z o.o