tanie_ubezpieczenia_krakow.jpg

Ubezpieczenia dla lekarzy

Nasza firma oferuje ubezpieczenia zarówno dla lekarzy jak i pozostałych zawodów medycznych i pomiotów medycznych. Wyróżniamy tutaj następujące rodzaje tego ubezpieczenia:

- obowiązkowe OC dla lekarza,

- dobrowolne OC dla lekarza,

- ochrona prawna lekarza,

- zachorowanie lekarza,

- od następstw nieszczęśliwych wypadków,

- zabezpieczenie wspólnika lekarza,

- zabezpieczenie zarządu lekarza,

- zabezpieczenie prywatnego domu bądź mieszkania lekarza,

- podróże zagraniczne lekarza.

Ubezpieczenia dla tej konkretnej grupy zawodowej zapewniają kompleksową ochronę podczas każdych możliwych zaistniałych sytuacji. Zapewniamy zarówno ochronę podczas delegacji służbowych, szkoleń jak i konferencji bądź wakacji. Gwarantujemy środki finansowe na naprawienie szkód w domu lekarza powstałych w wyniku wszelakich zdarzeń losowych. Zapewniamy ciągłość funkcjonowania przychodni, gabinetu lekarskiego, praktyki lekarskiej. W naszej ofercie zawarte jest również NWW. Chroni ono życie prywatne i zawodowe lekarza od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zapewniamy ubezpieczenie mające na celu ochronę życia i zdrowia lekarza na skutek zdarzeń związanych z zachorowaniem lekarza. Dbamy o ochronę prawną lekarza zarówno zawodową jak i prywatną. Rozszerzamy obowiązkowe OC.

Według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku lekarz, który ma zarejestrowany gabinet w Izbie Lekarskiej jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie te jest bardzo ważne. Ubezpieczenie te stara się w jak najbardziej dostępny bronić ludzkiego życia i zdrowia i chronić jednostkę przed nieodpowiedzialnymi praktykami. Minimalna suma gwarancyjna tego ubezpieczenia wynosi 75 000 euro na jedno zdarzenie i 350 000 euro na wszystkie zdarzenia w przypadku do podmiotów leczniczych oraz wykonujących praktykę zawodowa lekarzy. 30 000 euro na jedno zdarzenie i 150 000 euro na wszystkie zdarzenia w przypadku do podmiotów wykonujących praktykę zawodową pielęgniarek.

 

 

 

© 2013 UBEZPIECZENIA MALOPOLSKIE TWIERDZA KRAKÓW Sp. z o.o